HERTECH איתור נזילות

מוטי שבי – מומחה איתור נזילות עם 9+ שנות ניסיון

באם ישנה רטיבות בתקרה, סביר להניח שיש גורמים מאוד ספציפיים שגרמו לה. באופן כללי, נזילה או כשל באיטום הגג, יכולים להיות הגורמים. הנזילה, או/ו הכשל באיטום יכולים לאפשר מעבר של מים שאולי מגיעים מהגג, כלומר, מי הגשם ומה לא – ויכולים להיות גם "מהגג היחסי של הדירה", כלומר, מהחיבור של…

נזקי רטיבות מתבטאים בכתמים רטובים על הקיר, עובש, התפוררות של טיח וצבע וכן הלאה. הנזקים יכולים להתבטא גם בליקויי בנייה, ולהשפיע על ערך הנכס. כך שגם אם יש נזילה "עדינה" יחסית, או "קלילה", עצם כך שהיא מתרחשת ולו באופן איטי והדרגתי כבר מספק סיבה טובה לאיתורה ותיקונה. כדי לאתר את…

באם ישנה רטיבות בקיר פנימי הרי שמתבקש לתת מענה בהקדם. זאת כיוון, שרטיבות יכולה להוביל לנזקים שיכולים להתבטא ככתמי רטיבות, כתמים שחורים, עובש, התפוררות טיח וצבע כמו גם ליקויים מבניים. ניתן לאתר את מקור הרטיבות, את הנזילה שהובילה לכך בשירותי איתור מקצועיים ולפתור את הדבר משורשו, כמו גם לתת מענה…