HERTECH איתור נזילות

מוטי שבי – מומחה איתור נזילות עם 9+ שנות ניסיון

באם ישנה רטיבות בתקרה, סביר להניח שיש גורמים מאוד ספציפיים שגרמו לה. באופן כללי, נזילה או כשל באיטום הגג, יכולים להיות הגורמים. הנזילה, או/ו הכשל באיטום יכולים לאפשר מעבר של מים שאולי מגיעים מהגג, כלומר, מי הגשם ומה לא – ויכולים להיות גם "מהגג היחסי של הדירה", כלומר, מהחיבור של גג הדירה עם רצפת השכנים.

 

רטיבות בתקרה: אינדיקציות לנזילה

איך יודעים שיש רטיבות בתקרה? ובכן, אפשר לזהות סימני רטיבות, כתמי רטיבות, כתמים שחורים, עובש, קילופי טיח וצבע וכן הלאה. שכן, כל אלה יכולים לרמז על רטיבות, שיכולה להגיע מפיצוץ בצינור או פשוט מכשל באיטום, או משילוב של השניים. לדוגמה, אם התפוצץ צינור הוא יכול להזרים מים למקומות שהם לא אמורים להגיע אליהם. ובאם יש כשל באיטום, ייתכן שמי הגשמים ומה לא יכולים לעבור דרך הגג, אל התקרה. ליקויים באיטום יכולים להתרחש בחיבורים בין כלים סניטריים גדולים לקירות, כמו בשכבת הסיליקון והרובה שסביב האמבטיה, השירותים והכיור. הם יכולים להיות גם על הגג עצמו, ועל רבדים אחרים במבנה שיש בהם למעשה שכבות איטום.

 

רטיבות בתקרה: לתת מענה מקצועי

כאשר רוצים לתת מענה לרטיבות שכזאת, אפשר להתחיל בלהזמין מומחה שיבדוק את מקור הנזילה. מתוך הגילוי של מקור הנזילה, יהיה ניתן לדעת ביתר קלות מי אחראי לתת לה מענה. כלומר, אם המומחה מזהה כי הנזילה מגיעה מהשכנים, הם למעשה אחראיים לתת לכך מענה מבחינה משפטית. זה לא אומר שמתפקידם להזמין מומחה לאיתור נזילות ו/או לדווח בשם הדייר, אך זה כן אומר שייתכן שהם יכולים להציע תמיכה כספית בכיסוי העלויות. האחריות שלהם תהיה על תיקון הנזק לרכוש המשותף כמו גם לדירה עצמה.

במקרים מסוימים, אפשר שהאחריות לתיקון נזקי רטיבות בתקרה כמו גם לתיקון מקור הנזילה עצמה, תהיה בידי הקבלן, באם יש הסכם בפועל שאכן מאפשר זאת. נכון הדבר גם למקרים בהם הבניין מתוחזק על ידי חברת ניהול. ישנם מקרים בהם ניתן לערב את חברות הביטוח כדי לכסות עלויות, וזאת באם אכן ישנה פוליסה בתוקף שיכולה לכסות את המקרים הביטוחיים.

עוד בנושא:

רטיבות בקיר פנימי