HERTECH איתור נזילות

מוטי שבי – מומחה איתור נזילות עם 9+ שנות ניסיון

באם ישנה רטיבות בקיר פנימי הרי שמתבקש לתת מענה בהקדם. זאת כיוון, שרטיבות יכולה להוביל לנזקים שיכולים להתבטא ככתמי רטיבות, כתמים שחורים, עובש, התפוררות טיח וצבע כמו גם ליקויים מבניים. ניתן לאתר את מקור הרטיבות, את הנזילה שהובילה לכך בשירותי איתור מקצועיים ולפתור את הדבר משורשו, כמו גם לתת מענה לרטיבות עצמה שבקיר.

 

רטיבות בקיר פנימי: לאתר את המקור

זאת כיוון, שהרטיבות הגיע ממקור כלשהו. היא לא הגיע מתוך עצמה, אלא אפשר שהמים זרמו מנקודה מקורית. ייתכן שיש בעיה בצנרת, או באיטום – כך או כך, מדובר במים שלא נמצאים "במסלול" שלהם. כלומר, בצנרת הייעודית להם. המים יכולים לטפס אל הקיר מתוך הרצפה, באם הם נמצאים תחת הרצפות. המים מגיעים אל הרצפה, לאור כך שהם יכולים להימשך עם כוח המשיכה והכבידה. ייתכן שניתן יהיה לתקן את הקיר ולייבש את המים שתחת הרצפה בנקל, ועם זאת עדיין יש עניין לגלות את מקור הנזילה, סימולטנית ואף טרם הטיפול בענייני רטיבות בקיר פנימי.

 

רטיבות בקיר פנימי: טכנולוגיות איתור נזילות

כחלק מהטיפול המתקבל במסגרת רטיבות בקיר פנימי, ניתן להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת לאיתור נזילות כך שיהיה אפשר לזהות את המקור והשורש שלהן בצנרת או ברמת האיטום, גם מבלי לשבור ולפרק חלקים מהמבנה. בין אם מדובר על קירות ו/או רצפות. ניתן לעשות שימוש, לדוגמה, במצלמה תרמית אשר מאבחנת את האזורים המצולמים כדרך קרני אינפרה אדום, ומתוך כך מייצרת מפת צבעים שחושפת אילו אזורים חמים יותר ואילו אזורים קרים יותר. בתוך כך יהיה ניתן לדעת ביתר קלות, אילו אזורים עלולים להכיל רטיבות – וזאת עקב כך שהם כנראה יהיו קרים יותר, והדבר יכול להתבטא בצבע כחול במפת הצבעים שהמצלמה יכולה להפיק כחלק מן הפונקציות הטכנולוגיות שלה.

לא כל המצלמות התרמיות נוצרו שוות. למעשה, יש מצלמות עם טווחים שונים. ישנן מצלמות שיכולות לעלות כמה מאות אלפי שקלים, ולאפשר טווח נרחב במיוחד, וישנן גם בטווחי מחיר אחרים, שכל אחת מהן יכולה להחזיק באיכויות משלה. על כן אם קוראים לשני מומחים לאיתור רטיבות בקיר פנימי, כמו גם לאיתור מקור הנזילה שאולי תרמה להיווצרות הרטיבות – ייתכן שיהיה להם ציוד שונה לחלוטין, גם אם לשניהם יש "מצלמה תרמית" לכאורה. אין זה שונה גם ברמת סט הכישורים שלהם. שכן, לכל אחד מהם יכולים להיות כישורים אחרים, הבנות אחרות, ניסיון שונה ועל כן הדבר יכול להשפיע גם כן על יכולתם במתן מענה לסיטואציה.

 

רטיבות בקיר פנימי: עלויות ושכר טרחה של מומחים

למעשה, יש לכך חשיבות גם ברמת המחיר. שכן, לא בטוח שכל מומחה לאיתור נזילות יצליח לתת מענה על רטיבות בקיר פנימי, וזאת עקב השוני והמנעד הרחב בהיבט הטכנולוגי כמו גם בניסיון המקצועי. אי לכך ובהתאם לזאת, ייתכן שיהיו מומחים שיתמחרו את השירותים שלהם באופן שמושפע מהצלחתם. כלומר, באם אותרה נזילה יהיה תשלום מלא על בדיקה, באם לא – יהיה תשלום על ביקור הבית. אם כי, לכל בעל מקצוע, סגנון תמחור משל עצמו.

 

עוד בנושא איטום קירות פנימיים