HERTECH איתור נזילות

מוטי שבי – מומחה איתור נזילות עם 9+ שנות ניסיון

באם ישנה רטיבות בתקרה, סביר להניח שיש גורמים מאוד ספציפיים שגרמו לה. באופן כללי, נזילה או כשל באיטום הגג, יכולים להיות הגורמים. הנזילה, או/ו הכשל באיטום יכולים לאפשר מעבר של מים שאולי מגיעים מהגג, כלומר, מי הגשם ומה לא – ויכולים להיות גם "מהגג היחסי של הדירה", כלומר, מהחיבור של…

כשיש נזילה, לא תמיד יודעים או יכולים לדעת בוודאות – אלא אם כן היא ברורה מעליו, ויש אפילו סימני רטיבות. כשיש חשד לנזילה, יש דרך לאמת אותו. הצעד הראשון, הוא לא להזמין מומחה לנושא איתור נזילות במצלמה טרמית, אלא דווקא באמת לוודא שישנה נזילה. ובאם מתגלה שכך הדבר, הצעד השני…

נזקי רטיבות מתבטאים בכתמים רטובים על הקיר, עובש, התפוררות של טיח וצבע וכן הלאה. הנזקים יכולים להתבטא גם בליקויי בנייה, ולהשפיע על ערך הנכס. כך שגם אם יש נזילה "עדינה" יחסית, או "קלילה", עצם כך שהיא מתרחשת ולו באופן איטי והדרגתי כבר מספק סיבה טובה לאיתורה ותיקונה. כדי לאתר את…

לא כל הנזילות ברורות מאליו. לא כל נזילה תתגלם כמו טפטוף מן הקיר, שאפשר למזוג בנוחיות לתוככי דלי שמונח בטבעיות תחת הנקודה המטפטפת. ישנן נזילות שאינן כה ברורות מאליו. ואת הנזילות הללו, ניתן לאתר כדרך שיטות שונות הנוגעות לעניין איתור נזילות מים. איתור נזילות מים: סיבות לנזילות ישנן כל מיני…

באם ישנה רטיבות בקיר פנימי הרי שמתבקש לתת מענה בהקדם. זאת כיוון, שרטיבות יכולה להוביל לנזקים שיכולים להתבטא ככתמי רטיבות, כתמים שחורים, עובש, התפוררות טיח וצבע כמו גם ליקויים מבניים. ניתן לאתר את מקור הרטיבות, את הנזילה שהובילה לכך בשירותי איתור מקצועיים ולפתור את הדבר משורשו, כמו גם לתת מענה…